Oceniany przez konsumentów poziom osobistej wiedzy na temat wpływu elementów marketingu na ich własne zachowanie

Pytanie
Czy jest Pan(i) świadom(a) istnienia
wielu elementów, przez których dobór sprzedawca może wpływać na podjęcie przez
Panią(a) decyzji zakupu oferowanego produktu?

Rys. Oceniany przez konsumentów poziom osobistej wiedzy na temat wpływu elementów marketingu na ich własne zachowanie.

pisanie

Źródło: opracowanie własne.

Pytanie umieszczono w kwestionariuszu jako ostatnie ze względu na kontrowersyjność i aby obniżyć jego negatywny wpływ na poprzednie pytania. Badanie to wykazało, iż 32% badanych nie było świadomych wpływu elementów marketingu na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Wśród nich było 63% kobiet, grupa składała się z osób w różnym wieku i o różnym wykształceniu, generalnie były to osoby o niskich dochodach, uczące się lub żyjące z rent i emerytur. 22% ankietowanych nie było w stanie zająć zdecydowanego stanowiska, wśród nich przeważały kobiety (91% grupy) młode, słabo wykształcone. Jest to grupa o niskich dochodach, często występują w niej osoby bezrobotne.

Pozostałe 46% osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Grupa ta składa się przeważnie z mężczyzn (74% grupy) w średnim wieku, dobrze wykształconych o zróżnicowanych dochodach , najczęściej aktywnych zawodowo.

Deklaracja konsumentów dotycząca wyboru między jakością i ceną

Pytanie 4. Czy zrezygnował(a)by Pan(i) z zakupu towaru droższego ale wyższej jakości na rzecz towaru tańszego ale gorszej jakości?

pisanie

Rys. 4.4. Deklaracja konsumentów dotycząca wyboru między jakością i ceną.

Źródło: opracowanie własne.

Pytanie miało za zadanie zbadanie reakcji konsumenta na relację cena-jakość. Blisko 60% badanych wybrałoby towar niższej jakości, lecz za niższą cenę. W tej grupie większość stanowią mężczyźni (85% grupy), młodzi i w wieku powyżej przeciętnego, różnym wykształceniu, aktywni zawodowo lub bezrobotni. Grupę niezdecydowanych tworzą osoby w podobnym wieku, o przeciętnym wykształceniu oraz dochodach niższych od przeciętnych. Zwolennikami wyższej jakości przy wyższej cenie są zazwyczaj mężczyźni (71% grupy) ze wszystkich przedziałów wiekowych, lepiej wykształceni i aktywni zawodowo.

Zakończenie pracy Produkt jako jeden z czynników wpływających na zachowanie konsumenta na rynku

W centrum zainteresowania gospodarki rynkowej znajduje się konsument, którego określa się nawet jako „króla systemu ekonomicznego”. Od jego zachowania na rynku zależy w dużej mierze powodzenie i osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo produkujące i sprzedające towary. To on poprzez dokonywanie własnych wyborów ma największy wpływ na kształtowanie się popytu, a w końcowym efekcie wpływa na kształt rynku. Sprzedawca musi rozpoznać jakie problemy i pragnienia mają nabywcy oraz jak je rozwiązać.

Potrzeby i pragnienia nabywców wykazują przy tym zróżnicowanie wynikające z odmienności zarówno ich cech osobistych jak i sytuacji w jakiej się znajdują. Prawidłowo realizowany marketing zapewnia dostrzeżenie przez przedsiębiorstwo tego zróżnicowania. Dzięki temu konsument ma większą szansę, iż w bogatej i zróżnicowanej ofercie rynkowej znajdzie to co w danych ramach najlepiej zaspokaja jego potrzeby i pragnienia. Przedsiębiorstwo ma pewien wpływ na kształtowanie tych zachowań, jednak bez właściwego przygotowania swojej oferty ma mniejsze szanse na zaistnienie w świadomości odbiorcy swoich produktów.

Podsumowując niniejszą pracę stwierdzam, że to właśnie produkt jest jednym z najważniejszych elementów marketingowych każdej firmy. Każdy produkt musi posiadać swoje wyraziste cechy pozwalające na pełne zaspokojenie potrzeb końcowego nabywcy, musi także posiadać swoje wyróżniające wartości użytkowe.

Jedną z najważniejszych cech która przyciąga w największym stopniu klienta to wysoka jakość, gwarancja bezpieczeństwa użytkownika, komfort użytkowania. Ważnym elementem który jest nierozerwalnie związany z produktem jest jego cena, która zawsze oddziałuje psychologicznie na każdego konsumenta i przy ostrej walce konkurencyjnej ma znaczenie pierwszoplanowe.

Jednak w szerokiej strategii marketingowej nawet najlepszy produkt o znanej marce i jakości nie znajdzie nabywcy bez sprawnych i odpowiednio dobranych kanałów dystrybucji i bez zapewnienia usług przy i po-sprzedażnych.

We współczesnym świecie i globalnych rynkach zbytu oraz mnogości produktów o podobnych lub takich samych cechach użytkowych i podobnej cenie wielką rolę odbywa promocja i reklama towarów oraz właściwa forma sprzedaży, spełniająca oczekiwania klienta, dająca mu poczucie bezpieczeństwa i ważności jego osoby, przekonanego, że właśnie ten produkt najpełniej zaspokoi jego wymagania.

Przedstawione w pracy zależności wskazują, że produkt na rozwiniętym rynku gospodarki wolnorynkowej w sposób bardzo istotny oddziałuje na zachowanie każdego konsumenta. Uwidocznione są w niej także najważniejsze elementy marketingu, bez stosowania których przedsiębiorstwo nie ma szans na przetrwanie i realizacje zysków na sprzedaży swoich produktów.

Strategie cenowe

Strategia cenowa to „świadome planowanie struktury cen w relacji do potrzeb konsumentów, cech produktów i konkurencji. Strategia ta musi uwzględniać cenową elastyczność popytu, a także takie zmienne jak opusty ceny zależne od wielkości zakupu, marże handlowe, sprzedaż premiowaną” [1]. W zależności od marketingu produktu, elastyczności popytu, kosztów produkcji oraz celu, jaki w danym przypadku zrealizować ma cena, stosowane są różne strategie cenowe produktu [2].

Istnieje dziewięć podstawowych strategii jakościowo – cenowych:

Rysunek 6. Strategie jakościowo – cenowe [3]

prace

Strategie znajdujące się na głównej przekątnej mogą współistnieć obok siebie na tych samych rynkach. Wynika to stąd, że każda firma obsługuje inny segment rynku, dlatego nie stanowią dla siebie konkurencji. Istnieje korelacja dodatnia między ceną a jakością. Wraz ze wzrostem jakości rośnie cena, która pełni także funkcję psychologiczną.

Strategie powyżej tej przekątnej są strategiami agresywnymi, ponieważ ich stosowanie oznacza decyzję o atakowaniu konkurencji.

Pozostałe trzy strategie oznaczają stosowanie zawyżonych cen nie odpowiadających oferowanej jakości. Ich efektem jest spadek image firmy [4].


[1] W. Szymanowski, A. Wiśniewski, Marketing…, s. 16.

[2] Tamże, s. 18.

[3] Ph. Kotler, Marketing…, s. 449.

[4] B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie…, s. 393.

Charakterystyka produktu

a)   Badania rynkowe powodem chybionego doboru palety produktów

Firma MMC Poland jak wynika z materiałów prasowych i po zapoznaniu się z ofertą salonu albo nie przeprowadziła badań marketingowych albo chciała na nich zaoszczędzić i przeprowadziła je bardzo pobieżnie. W ich efekcie ulokowała ofertę  na Polskę w segmentach D, VAN, Terenowe gdy tymczasem 90 % sprzedaży na rynku przypada na segment A, B, C.

MMC Poland posiada w sumie 1 model w klasie C, ale jest on:

  • jednym z najsłabiej wyposażonych
  • jednym z najniebezpieczniejszych w swojej klasie
  • bardzo słabe osiągi i mizerny oraz przestarzały silnik
  • jest najdroższym samochodem w swojej klasie (51000)

Ponadto póki co firma MMC Poland nie prowadzi żadnych innych działań badawczych na rynku polskim (w 1999r).

b) Wyposażenie produktów oferowanych przez MMC Poland

Elementy wyposażenia standardowego oferowane produktach Mitsubishi na rynek polski w stosunku do wymogów klasy innej są bardzo słabe lub przeciętne. Firma MMC Poland zrobiła niewiele od 4 lat, celem doposażenia standardowego produktów oferowanych w Polsce mimo, że konkurencja już dawno oferuje swoje produkty  z bardzo dobrym wyposażeniem.

Tabela 3.

Przykładowe zestawienie wyposażenia innych samochodów w wersji podstawowej.

WK

PP(K)

PP(P)

PB

CZ

ESz

ABS

Klima.

ALUF.

Cena

Fiat   Marea 1.6-100

X

X

X

O

X

X

X

O

O

51000

Daewoo Nubira SX 1.6-100

X

X

O

X

X

X

O

O

48000

Ford Mondeo 1.6-100

X

X

X

O

X

X

X

O

O

60000

Opel   Vectra 1.6-100

X

X

X

O

X

X

X

X

X

58000

Renault   Laguna 1.6-100

X

X

X

X

X

X

X

O

O

61000

Toyota Avensis 1.6-100

X

X

X

O

X

X

X

O

O

65000

Nissan Primera 1.6-100

X

X

X

X

X

X

X

O

O

64000

Mitsubishi   Carisma 1.6-100

X

X

X

X

X

58000

Źródło: Auto Świat.

LEGENDA:

WK – wspomaganie kierownicy

PP – poduszka powietrzna

K – dla kierowcy

P – dla pasażera

PB – poduszki boczne

CZ – centralny zamek

ESz – elektryczne szyby

Klima. – klimatyzacja

ALUF. – felgi z lekkich stopów

c) Jakość i gwarancja.

Jakość i gwarancja są to dziedziny w których Mitsubishi może się pochwalić wyższą średnią niż inni producenci. Dotyczy to zarówno jakości samego samochodu, jak też gwarancji na niego udzielonej oraz jakości serwisu. Wszystkie te elementy są na wysokim poziomie. Jednak i w tej dziedzinie stanie w miejscu jest cofaniem się do tyłu. Wynika to z tego że Mitsubishi nie rozbudowuje swoich atutów w przeciwieństwie do firm europejskich, które coraz częściej również wprowadzają 3 – letnią gwarancję, uzyskują certyfikaty jakości, jak też wprowadzają coraz to nowe modele, które są coraz bardziej doskonałe technicznie.

Ponadto śmieszny fakt obowiązkowego pierwszego przeglądu, który następuje po 1000 km przebiegu. Obowiązek taki stosuje jeszcze Daewoo, Fiat w stosunku do 126p, oraz producenci amerykańscy i inni japońscy oprócz Toyoty i Mazdy.

Tabela 4.

Porównanie gwarancji na modele C/D.

 

Okres/przebieg

Możliwości   rozs

Proporcja

Obsługa   serw.

Fiat Brava, Bravo, Punto

1   rok/ b.o.

Do   3 lat/100000

8   lat

Co   15000/płatna

Daewoo Lanos

3   lata/100000

6   lat

Co   15000/bezpłat

Opel   Vectra, Astra   II

1   rok/ b.o.

10   lat

Co   15000/płatna

Renault   Megane/   Laguna

1   rok/ b.o.

Do   3 lat/100000

12   lat

Co   20000/płatna

Nissan Primera

3   lata/100000

6   lat

Co   15000/płatna

Toyota Aversis/Corolla

3   lata/100000

6   lat

Co   15000/płatna

Mitsubishi Carisma

3   lata/100000

6   lat

Co   15000/płatna

Co   7500-diesle

Źródło: Auto Świat.

Ponadto jakość odgrywa rolę cenotwórczą. Mitsubishi oferuje drogie samochody, które mają być skierowane do zamożnych klientów. Lecz właśnie jakość wykonania i stosowanych tworzyw nie pasują właśnie do tego typu kreacji wizerunku marki.

Tabela 5.

Zestawienie awaryjności wg marek w samochodach 4 – 10 lat, próba 1000 samochodów.

Subaru

46

Toyota

53

Nissan

57

Mitsubishi

67

Suzuki

69

VW

82

Opel

85

Ford

92

Fiat

93

Renault

114

Źródło: raport TUV.

Tabela 6.

Zestawienie awaryjności wg marek w samochodach do 12 miesięcy, próba 2000 samochodów w roku 98.

Toyota

55

Suzuki

56

Hyundai

59

Nissan

61

Mitsubishi

68

Renault

80

Ford/VW

83

Fiat

97

Opel

107

Źródło: ankieta A.M. i S.

d) Marka produktu.

Wszystkie modele firmy są sygnowane 1 nazwa – „Mitsubishi” oraz dodatkowo nazwa modelu przynależna danemu modelowi. Samochody nie mają różnych nazw modeli w zależności od rodzaju nadwozia czy silnika. I tak:

  • samochód klasy D niezależnie od pojemności, ilości drzwi – to Carisma
  • samochód klasy MPV niezależnie od pojemności, ilości drzwi – to Space Star a jego większy brat 7 – dmio osobowej kabinie to Pajero.

e) Polityka innowacji.

Mitsubishi Japan nie planuje póki co wprowadzenie nowych modeli na rynek, jak również nie ma planów co do ewentualnego faceliflingu. Jedyna nowością zaplanowaną na 2001r to silnik Gdi o sześciu cylindrach w układzie V6. Nie wiadomo czy samochody z tym silnikiem trafią do Polski.

Przy opisywaniu polityki innowacji należy wspomnieć o niezrozumiałej polityce MMC Japan i MMC Poland. W Japonii i na Zachodzie oferowane są samochody klasy A, B, C w bardzo wielu odmianach. Bez trudu mogłyby one konkurować z samochodami typu Matiz, S.C., Punto czy innymi nowymi samochodami. Ponadto oferowane na Zachodzie Carismy czy Lancery są o wiele lepiej wyposażone. Czemu by nie wprowadzić w ramach polityki innowacji tych samochodów do Polski.

Cena

Ceny produktów Mitsubishi są wynikiem sumy kosztów produkcji, kosztów transportu, cła, VAT-u, akcyzy i marży. Niemniej jak zauważyliśmy wcześniej ceny samochodów są bardzo wysokie i nie usprawiedliwia ich ani prestiż samochodu ani wyposażenie ( nie jest zbyt bogate ) ani jakość wykonania i użytych materiałów ( taka sama jak w innych samochodach tej klasy ) ani tym że jest to samochód na wskroś nowoczesny, gdyż jego prezentacja nastąpiła stosunkowo dawno i są już samochody i europejskie i japońskie które są o wiele nowocześniejsze a wcale nie są droższe. Cen również nie może usprawiedliwiać cło, gdyż np.; Carisma jest produkowana a Anglii w fabryce Mitsubishi a więc cło na nią jest takie same jak na VW, Peugoty, Ople, Renaulty itp. Przypuszczamy że cena produktu jest wynikiem zbyt wysokich kosztów produkcji i nie najlepszej struktury zarządzania, reklamy itp. w fabrykach Mitsubishi w Anglii i Japonii. Sadząc tak sugerujemy się tym, że Mitsubishi poniosła w roku 1999 znaczące straty a w 2000 nie przyniosła zbyt wielkiego zysku o czym doniosła prasa.

Zalety i wady produktu-mix

Różne warianty asortymentu zestawione ze sobą ze względu na stopień zróżnicowania oferty mają zalety i wady (Tablica 1). Istotne jest wyważenie złych i dobrych stron oferowanego klientom asortymentu produktów.

Tabela 1. Zalety i wady produktu-mix.

WARIANTY PRODUKTU-MIX  

ZALETY

 

WADY

 

LINIA PRODUKTÓW WĄSKA-GŁĘBOKA

 

-silna lojalność klientów

-wysoki stopień specjalizacji   sprzedawców

-dobry wizerunek

-niewielu niezadowolonych   klientów

 

 

-ograniczona widoczność na rynku

-niewielki przepływ klientów w   sklepie

-oferowana minimalna różnorodność   towarów

 

 

LINIA PRODUKTÓW WĄSKA-PŁYTKA

 

-minimalne koszty

-szybki obrót towarów

-zadowolenie klientów szukających   szybkiej i wygodnej obsługi

 

 

-ograniczenie możliwości ruchu w   sklepie

-mała różnorodność towarów

-klienci często nie znajdują   poszukiwanego towaru

 

LINIA PRODUKTÓW SZEROKA-GŁĘBOKA

 

– silna lojalność klientów

-szybki obrót towarów

-duża widoczność towarów na rynku

-możliwość dokonania potrzebnych   zakupów w jednym sklepie

ZALETY

 

-niski obrót niektórych towarów

-znaczne zamrożenie gotówki w   zapasach

-niezbyt dobry wizerunek

 

 

WADY

 

LINIA PRODUKTÓW SZEROKA-PŁYTKA

 

-duża przepustowość

-zakupy dokonywane w jednym   sklepie

-bardzo duża widoczność na rynku

-bardzo wygodne i szybkie zakupy

 

-ograniczona różnorodność

-niski obrót niektórych towarów

-słaby wizerunek

-klienci nie zawsze mogą kupić   to, czego chcą

 

Źródło: H. Mruk, I.P.Rutkowski, op. cit, s. 31

 

W ramach planowania asortymentu można wyróżnić następujące orientacje:69

  • orientacja na pochodzenie – ma miejsce wtedy, gdy asortyment determinowany jest przez surowce lub technologie produkcji (np. tekstylia, wyroby metalowe),
  • orientacja na potrzeby lub przyjemność – związana jest bezpośrednio z konsumentem i jego potrzebą nie tylko kupienia, ale i przeżycia tego wydarzenia (ekskluzywne sklepy, salony sprzedaży, pasaże kawiarniane – handlowe). Na przykład coraz więcej fryzjerów przechodzi dziś do innego pojmowania swojej działalności: podczas, gdy wcześniej sprzedawali oni tylko usługę „strzyżenie”, teraz zamieniają swoje zakłady w „salony piękności
  • orientacja na cenę – istnieje wtedy, gdy zestawienie asortymentu determinowane jest przez politykę cenową. Doskonałym przykładem są tu sklepy Aldi.
  • orientacja na oczywistość oferty – program determinowany jest przez samosprzedawalność produktu (oczywistą naturalność potrzeby oferowania produktu), czyli przez stopień koniecznego uzasadnienia oferty dla uświadomienia (przekonania) konsumenta. W zupełnie innej sytuacji znajdują się sklep spożywczy w porównaniu z salonem sprzedaży samochodów: w sklepie trudno sobie wyobrazić sprzedaż ubezpieczeń (polis ubezpieczeniowych), podczas, gdy u handlarza samochodów byłoby to całkiem naturalne.

Obecnie firmy zaczynają odchodzić od tradycyjnej branżowej orientacji kształtowania oferty i wprowadzać orientację na kompleksy potrzeb konsumpcyjnych. Te przedsiębiorstwa, które wykorzystują techniki marketingowe, doskonale wiedzą, że współczesnego nabywcę nie obchodzi to, z czego i w jakiej branży produkt wykonano, lecz to do czego on służy, jaką potrzebę zaspokaja i w jaki sposób. Sklepy odchodzą również od układania produktów według marki producenta. Współczesny klient chce wybierać poszczególne produkty (np. dyktafony, szampony) porównując w jednym miejscu artykuły różnych wytwórców.70


69 M. Otte, „Marketing”, Spółka GRATIS, Wrocław 1991, s. 77

70 H. Mruk, I. P. Rutkowski, op. cit., s. 28.

Komunikacja wewnetrzna firmy – Intranet

Znaczc korzyci płynącą z Internetu może by ułatwienie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami tej samej firmy lub stworzenie wewnetrznej sieci komputerowej działającej na zasadach Internetu. Idea ta została zrealizowana jako Intranet – lokalna wersja Internetu działająca z wykorzystaniem WWW. sieć Intranetu jest zamknieta dla użytkowników z zewnątrz, co wpływa na szybkośc i bezpieczeństwo obiegu informacji w firmie.

Intranet dysponuje narzędziami stosowanymi w swym globalnym odpowiedniku, przede wszystkim korzysta ze standartowych przeglądarek WWW. Stanowi to poważną zalete, bo są to programy stosunkowo tanie i mogą być jednoczęśnie wykorzystywane w Internecie i Intranecie. Jest to oprogramowanie bardzo proste w obsłudze, co pozwala zaoszczedzić na czasię i szkoleniu pracowników.

Bardzo dynamicznie rozwijane jest intranetowe oprogramowanie wspomagające prace w grupach. Dzięki tym aplikacjom łatwiejsze staje się przekazywanie informacji i możliwe jest prowadzenie wielowątkowych dyskusji miedzy pracownikami za pośrednictwem zakładowej sieci komputerowej. Usprawnienie pobierania i przeszukiwania informacji jest wynikiem dostosowania do potrzeb przeglądarek jak największej ilośći formatów danych. Dzięki temu wszystkie dokumenty stają się dostepne za pomocą jednego programu – właśnie przeglądarki WWW. Intranet jest doskonałym rozwiązaniem dla udostepniania informacji zainteresowanym pracownikom firmy. Dostarczane są one na wezwanie, błyskawicznie, a ponadto zapewniony jest dostep zawsze do najnowszej wersji dokumentu.

Intranet komunikuje firme ze światem przez Internet, co dzięki użyciu tych samych rozwiązań nie nastrecza problemów. Dzięki zintegrowaniu wewnetrznego i zewnetrznego obiegu informacji gośc docierający do firmy przez Internet może uzyskac potrzebne mu informacje, nie może jednak dostac się do Intranetu.

Intranet zdobywa sobie olbrzymi popularnośc, coraz częściej określany jest mianem większego przeboju informatycznego niż Internet. W 1996 roku posiadało go 26% przedsiębiorstw europejskich i 56% amerykańskich (dla przykładu sieć zakładowa Hewlett-Packard czy 100 tysięcy terminali). W Polsce Intranet założyło zaledwie kilka firm, miedzy innymi Bank Gdański i Daewoo. Przewiduje się, że w 1998 roku światowe wydatki na instalacje Intranetu będą 3,5 razy wyższe niż Internetu, tendencje te pokazuje wykres 1.

Rozwój Intranetu wraz z popularnością Internetu spowoduje powszechne wykorzystanie globalnej sieci do zdobywania informacji. Intranet powinien ułatwic prezentacje najciekawszych materiaw firmy na zewnątrz, ale te pomoże rozprowadza wśrd pracowników dane zdobyte z Internetu.

Skutkiem automatyzacji przekazu informacji powinna by znaczna poprawa komunikacji wewnątrz firm oraz z otoczeniem. Obecnie jej właściwa organizacja jest często poważnym problemem dla firm orientujących się na rynek.

FTP

Operacja ściągania z sieci na swój komputer oprogramowania (również plików zawierających grafikę albo muzykę) możliwa jest dzięki usłudze o nazwie FTP (File Transfer Protocol). Obok e-mail i telnet usługa ta jest jedną z trzech pierwszych w Internecie. Pomyślana jako umożliwienie transmisji plików pomiędzy swoimi własnymi kontami na różnych komputerach, zastosowanie FTP szybko zdominowane zostało przez publiczne udostępnianie w sieci zbiorów plików, które mógł skopiować każdy. Archiwa plików dostępnych w Internecie powstałe w ten sposób stały się bardzo popularne – to wpłynęło na ukształtowanie się obecnego charakteru Internetu jako przepastnego źródła powszechnie dostępnej informacji.

Archiwa FTP są jednymi z najbardziej istotnych zasobów sieciowych, jednak pliki wyszukuje się już przeważnie za pośrednictwem przeglądarek WWW co ułatwia tę operację.

W Internecie dostępnych jest tysiące serwerów FTP. Niektóre z tych serwerów zdobyły sobie jednak rangę szczególną – są to największe składnice oprogramowania. Cieszą się one ogromną popularnością i są bardzo często odwiedzane.

Telnet

Bardzo ciekawą usługą internetową jest umożliwienie pracy ze swojego komputera na dowolnym komputerze w sieci, na którym korzystający z tejże usługi posiada własne konto.

Usługa ta, Telnet, została stworzona dla umożliwienia korzystania przez naukowców z szybkich superkomputerów – było to zresztą jedno z pierwszych zastosowań ARPANET-u.

Obecnie dzięki Telnetowi udostępniane są na przykład katalogi biblioteczne, głównie bibliotek uniwersyteckich w USA, dostępne są także płatne bazy danych na przykład Dialog.

Przyszłość Telnetu leży w umożliwieniu ludziom zdalnej pracy na komputerach znajdujących się w ich firmach bez potrzeby opuszczania własnego mieszkania. Usługa ta może również rozwinąć się w mediach i agencjach informacyjnych – wysłannik będzie mógł z miejsca, w którym przebywa przekazać relację nie tyle już za pomocą poczty elektronicznej, ale złożyć relację na komputerze stojącym w redakcji. Telnet pozwala firmom posiadającym wiele oddziałów stworzyć bazy informacji na jednym komputerze o dużej mocy, a pracownikom umożliwić pracę na nim poprzez sieć. Poważną wadą Telnetu jest możliwość pracy jedynie w trybie tekstowym.