Profil użytkowników Internetu w Polsce

W trakcie pisania pracy dostępne były wyniki bada polskich użytkowników Internetu przeprowadzonych niezależnie przez firm RUN na zlecenie NASK w połowie października 1996 roku oraz przez firm The Polish World w drugiej połowie 1996 roku. Dane uzyskane przez RUN s wynikiem pierwszego profesjonalnego badania polskich użytkowników Internetu, którym objeto niestety jedynie użytkowników korzystających z sieci w firmach i instytucjach. Badanie The Polish World należy traktowa uzupełniajco.

Dla pokazania tła do obrazu polskich użytkowników Internetu podano też wyniki sondażu przeprowadzonego przez sopocką Pracownie Badań Społecznych. Celem badania było poznanie jakich urządzeń używa się w polskich firmach do komunikacji zewnetrznej.

Badanie RUN

Przeciętny polski użytkownik Internetu to meżczyzna w wieku poniżej trzydziestu lat, posiadający wykształcenie wyższe, ścisłe. Pracuje na uczelni lub w instytucie naukowym i mieszka w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców.

Od 1995 roku zmienił się udział kobiet wśród użytkowników Internetu w Polsce. W ciągu 1996 roku udział kobiet zmalał o 4 punkty procentowe i świadczy o tym, iż Internet nie stał się jeszcze usług masową. Obecnie 82% Polaków korzystających z niego to meżczyŹni, a tylko 18% kobiety.

Równolegle obniżył się wiek użytkowników Internetu. W porównaniu z 1995 zwiekszeniu o 20 punktw procentowych uległ udział ludzi poniżej 30 roku życia – wynosi obecnie 59%.

Poważnie zmniejszył się udział osób posiadających wyższe wykształcenie, głównie za spraw powiekszenia się liczby użytkowników, którzy nie ukończyli studiów, co ilustruje poniższa tabela.

Tabela 2. Poziom wykształcenia użytkowników Internetu w Polsce

wykształcenie

1995

1996

szkoła podstawowa

2%

zasadnicze zawodowe

1%

0,3%

technikum

3%

3%

liceum

4%

3%

szkoła pomaturalna

2%

2%

studia wyższe nieukończone

14%

24%

studia wyższe ukończone

76%

63,7%

Powiekszenie udziału użytkowników z niepełnym wykształceniem wyższym oraz obniżenie wieku przecietnego użytkownika Internetu należy tłumaczyc zwiekszeniem popularności Internetu wśród studentów.

Wraz z rosnącą wykładniczo liczbą komputerów podłączonych do Internetu i liczbą użytkowników zmienia się popularnośc poszczególnych usług sieciowych. W tabeli 3 zestawiono najpopularniejsze usługi w latach 1995 i 1996.

Tabela 3. Popularnośc usług sieciowych w Polsce

wyszczególnienie

1995

1996

poczta elektroniczna

95%

94%

WWW

40%

89%

FTP

68%

71%

>Telnet

65%

65%

krajowe bazy danych

33%

46%

zagraniczne bazy danych

44%

43%

listy dyskusyjne

37%

38%

Gopher

50%

33%

Wzrost procentowy użytkowników WWW – z 40% w 1995 do 89% w 1996 jest zgodny ze światowymi trendami i możliwe, że WWW stanie się usługą pierwszoplanową i wyprzedzi pod względem popularności poczte elektroniczną.

Nastąpił także istotny wzrost odsetka osób korzystających z krajowych baz danych, co świadczy o rosnącym uznaniu dla Internetu jako Źródła informacji.

Badanie The Polish World

Badanie przeprowadzone przez The Polish World objeło polskich gości stron WWW firmy bez wzgledu na miejsce zamieszkania. Ponad poowa respondentów mieszka w Ameryce Pnocnej (54%), pozostali w Polsce.

Udział kobiet Wśród respondentów (13%) by bardzo podobny do wyniku uzyskanego przez RUN (12%).

Struktura wieku uzyskana w obydwu badaniach nie jest możliwa do porównania. Ogólnie wyniki pozwalaj jedynie na stwierdzenie, e użytkownicy w badaniu RUN okazali się młodsi. Jest to prawdopodobnie wynikiem objecia badaniem The Polish World take Polaków mieszkających w Ameryce, gdzie Internet jest znacznie popularniejszy ni w Polsce i używa go wieksza częśc społeczeństwa (szersza grupa wiekowa). Struktura wykształcenia respondentów The Polish World jest bardzo zbliżona do wyników RUN.

Bardzo interesujących danych dostarczya ankieta na temat miejsca, w którym respondenci korzystaj z Internetu (w badaniu RUN nie pytano o to). A 59% z nich ma dostep do sieci w domu, co może wskazywac popularnośc usługi darmowego połączenia TP S.A. lub grup te stanowili użytkownicy zza Oceanu.

Najciekawsze zdaj się by odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie zakupami przez Interenet. Ponad poowa osób, które odpowiedziały na ankiet chce dokonywa takich zakupów, a prawie jedna trzecia nie ma jeszcze zdania na ten temat. Potencjalnie a 79% respondentów jest wiec zainteresowanych takimi zakupami.

Zestawienie wyników badania The Polish World zawiera tabela 4.

Tabela 4. Zestawienie wyników badania The Polish World

Cecha

wyszczególnienie

% odpowiedzi

płeć    
 

kobieta

13

 

meżczyzna

87

wiek    
 

do 18 lat

3

 

18 – 25 lat

26

 

25 – 35 lat

25

 

36 – 45 lat

26

 

46 – 55 lat

15

 

ponad 55 lat

5

kraj    
 

USA

43

 

Kanada

11

 

Polska

46

     
     
     
wykształcenie    
 

podstawowe

2

 

zawodowe

4

 

średnie

25

 

wyższe

67

 

inne

2

dostep do sieci    
 

szkoła

16

 

praca

23

 

dom

59

 

inne

2

zainteresowanie zakupami w   Internecie    
 

tak

52

 

nie

21

 

nie wiem

27

Obraz polskich użytkowników Internetu odbiega od profilu z badań Hermes. Podstawową różnicą jest poziom powszechności sieci wyrażający się niższym udziałem kobiet w Polsce. Niższy jest wiek osób korzystających z niej w Polsce, za sprawą popularności Internetu wśród studentów i dostepu do niego na uczelniach. W krajach wysokorozwinietych, szczególnie w USA, Interent staje się narzedziem popularnym. W Polsce wciąż jest domeną środowisk akademickich i naukowych.

Zauważalne, iż Polscy użytkownicy wykazują niewielkie obawy przed zakupami on-line. Jest to prawdopodobnie spowodowane znikomą liczbą publikacji na temat problemów, jakie wiążą sie z zakupami w Internecie, znikomą w porównaniu z kreowaniem w Polsce Internetu jako narzędzia wolnego od wad.

Niestety badania na zlecenie NASK nie miały na celu zbadania cech pozwalających na ocen atrakcyjności Internetu dla działań komercyjnych. Nie s znane chociażby dochody użytkowników, czy te preferencje dóbr kupowanych w cybersklepach.

Wykorzystanie Internetu w polskich firmach

Analizą Pracowni Badań Społecznych objęto poziom wykorzystania przez pracowników polskich firm następujących urządzeń: komputer, fax, kserokopiarka, telefon komórkowy, pager, e-mail, poczta głosowa, dyktafon, notes elektroniczny i CB. Wśród nich prawidłowością okazało się częstsze korzystanie z środków łączności przez osoby z wyższym wykształceniem niż średnim. 81,8% osób z wykształceniem podstawowym nie używało powyższych urządzeń. Największą popularnością cieszą sie komputer (32%) i kserokopiarka (31%), pocztę elektroniczną wykorzystuje jedynie 2%, a pocztę głosową 8% badanych.

Są to wielkości potwierdzające wyrażane w tej pracy obawy o brak wykorzystania Internetu w polskich firmach.

Reklamy

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Posted on Grudzień 9, 2012, in Artykuły z marketingu and tagged . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: